Oferta

W naszej szkole organizujemy:

kursy regularne

Cotygodniowe zajęcia z takich tańców jak taniec użytkowy ZapartDance, Bachata, Salsa Cubana, ZapartDance Sensual i innych.

Warsztaty

Ostatnie warsztaty w naszej szkole odbyły się 12 grudnia. Dotyczyły one izolacji w tańcu oraz elementów sensualowych. Następne warsztaty już wkrótce!

Pierwszy taniec
Imprezy międzyduszpasterskie

Odbywają się w dwóch miejscach: w siedzibie Duszpasterstwa Dach oraz w Akademia CLUB. Ostatnia taka impreza odbyła się 08.01. Informacje o najbliższej już wkrótce.

Integracje wspólnot

Szczegóły już wkrótce​

Działalność Charytatywna

Szczegóły już wkrótce